Hình ảnh thi công karaoke Sắc Màu Việt

Những hình ảnh chúng tôi thi công từng bức vách các phòng hát karaoke tại công trình
 
Thông thường mất tầm 4 đến 5 ngày để lắp đặt xong 1 phòng hát
Công ty luôn cố gắng hết mình để bàn giao kịp tiến độ cho khách
Các mẫu phòng đa dạng từ cổ điển đến hiện đạią
Sắc Màu Việt,
06:28, 31 thg 8, 2018
ą
Sắc Màu Việt,
06:29, 31 thg 8, 2018
ą
Sắc Màu Việt,
06:29, 31 thg 8, 2018
ą
Sắc Màu Việt,
06:29, 31 thg 8, 2018
ą
Sắc Màu Việt,
06:29, 31 thg 8, 2018
ą
Sắc Màu Việt,
06:29, 31 thg 8, 2018
ą
Sắc Màu Việt,
06:29, 31 thg 8, 2018
ą
Sắc Màu Việt,
06:29, 31 thg 8, 2018
ą
Sắc Màu Việt,
06:29, 31 thg 8, 2018
ą
Sắc Màu Việt,
06:29, 31 thg 8, 2018
ą
Sắc Màu Việt,
06:30, 31 thg 8, 2018
ą
Sắc Màu Việt,
06:28, 31 thg 8, 2018
ą
Sắc Màu Việt,
06:30, 31 thg 8, 2018
ą
Sắc Màu Việt,
06:30, 31 thg 8, 2018
ą
Sắc Màu Việt,
06:30, 31 thg 8, 2018
ą
Sắc Màu Việt,
06:30, 31 thg 8, 2018
ą
Sắc Màu Việt,
06:30, 31 thg 8, 2018
ą
Sắc Màu Việt,
06:30, 31 thg 8, 2018
ą
Sắc Màu Việt,
06:30, 31 thg 8, 2018
ą
Sắc Màu Việt,
06:30, 31 thg 8, 2018
ą
Sắc Màu Việt,
06:31, 31 thg 8, 2018
ą
Sắc Màu Việt,
06:28, 31 thg 8, 2018
ą
Sắc Màu Việt,
06:28, 31 thg 8, 2018
ą
Sắc Màu Việt,
06:28, 31 thg 8, 2018
ą
Sắc Màu Việt,
06:28, 31 thg 8, 2018
ą
Sắc Màu Việt,
06:28, 31 thg 8, 2018
ą
Sắc Màu Việt,
06:28, 31 thg 8, 2018
ą
Sắc Màu Việt,
06:29, 31 thg 8, 2018